2020

2020 for unge

Pressemitteilung (02/2020):
Mit tänzerischer Virtuosität durch die Geschichte
Es war der Höhepunkt des Tages: Am Sonnabendabend klang der „Vereinsgipfel“ von „Kultursamvirke i Haderslev“ im Haderslebener Kulturhaus Harmonien mit der Aufführung des Tanztheaters „Ohne Grenzen #Sønderjylland Suite“ von „NoBordersCompany“ (NBC) aus | mehr …

Pressemeddelelse:
Uden grænser #Sønderjylland Suite – Colours: Carl Nielsen 3. symfoni NoBordersCompany viser som led af Kulturaftale-projektet Ung2020 et danseteater om emnet ”grænsedragning” am 13. und 14. Mai 2019 | lære mere …

Ohne Grenzen #Sønderjylland Suite – Colours: Carl Nielsen 3. Symphonie

Et paraplyprojekt med elementer fra forskellige kunstgenrer forbereder unge på 100 års markeringen af grænsedragningen fra 1920.

Hier finden Sie das Programmheft aus 2018 zur Uden grænser #Sønderjylland Suite

Ungeprojektet består af en række delprojekter, som alle har den demokratiske grænsedragning fra 1920 som emne og skal sensibilisere deltagerne ift. demokrati og medbestemmelse/medborgerskab. Inden for denne ramme er der planlagt workshops for unge inden for musik, dans, billedkunst og film. De enkelte elementer/workshops er nærmere beskrevet under aktiviteter. Det overordnede mål for aktiviteterne er at skabe interesse hos deltagerne for grænsedragningen i 1920 samt motivere dem til at reflektere over grænsernes betydning i al almindelighed. 

Her finder du programbogen og en artikel fra Flensburger Tageblatt.

Impressionen
Premiere “Ohne Grenzen Sønderjylland Suite”
(Fotos: Heiner Seemann)


Premiere “Ohne Grenzen Sønderjylland Suite”
(Fotos: Heiner Seemann, Theater Sønderborg)


Impressionen
Premiere “Ohne Grenzen Sønderjylland Suite”
(Fotos: Tilman Köneke)


Der stræbes efter samarbejde og synergi mellem de enkelte workshops. Som projektafslutning i 2020 er der planlagt en workshop-festival, hvor aktiviteternes resultater præsenteres for en større offentlighed.

Som målgruppe har de fleste workshops unge mellem 15-25 år, dog uden at det skal forstås som en absolut aldersgrænse. Nogle tilbud retter sig mod skoleklasser, andre mod fritidsgrupper og enkeltpersoner. På den måde skal der nås en så bred målgruppe som mulig.


Projektorganisationen
Ungeprojektet administreres og koordineres i Kulturaftalesekretariatet. Derved sikres bl.a. synergien mellem de enkelte aktiviteter samt det dansk-tyske perspektiv. Sekretariatet understøtter også med markedsføringen. Kulturaktørerne bidrager med deres netværk til rekrutteringen af deltagerne og samarbejder med andre tiltag.

Samarbejdpartnere
Int. Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg, Tønder Festival, skandaløs Festival, Stela Korljan, Dany Heck, CFU, ArtWeek, Unge- og kulturforvaltningerne fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere.

Dans
Ved ungeprojektets delprojekt ”dans” vil danske og tyske elever udvikle tre danseforestillinger, som tager afsæt i den historiske baggrund for folkeafstemningen og grænsedragningen i 1920.

Kunstnerisk ledes delprojektet af NoBordersCompany, som er et (konstant)

skiftende ensemble under ledelse af Stela Korljan. Endvidere er det delprojektets ambition, med grænsedragningen 1920 som udgangspunkt, at indgå i en dialog med andre europæiske grænseregioner for at lære af andres erfaringer.

Phase 1 – 2018

Kulturformidlere og lærere beskæftiger sig med grænsedragningens historie i forskellige workshops på begge sider af grænsen. Der udarbejdes en danseperformance ”Uden grænser” med (skole-) forestillinger på begge sider af grænsen.

Phase 2 – 2019-2020

Komposition/Udarbejdelse/tilrettelæggelse af et musikværk om emnet af Richard Wester. Yderligere workshops på begge sider af grænsen omkring emnet ”Én verden” med udarbejdelse og prøver af danseperformance på begge sider af grænsen. Den kulturelle mangfoldighed er til at føle på.

Deltagere: Børn og unge fra regionen, kor og musikere fra regionen, gæstesolister DE/DK samt NBOrchestra Kroatien, professionelle kunstnere fra Regionen. 

2020 samles workshopsene i en kultur-/workshopfestival for unge på Tønder Festival. Festivalen er planlagt til at blive afholdt onsdag inden Tønder Festival på den store Open Air scene og i de omliggende telte på det frit tilgængelige areal. 

Her vil ambassadørerne spille en afgørende rolle ift. formidlingen af aktiviteterne overfor deres jævnaldrende, men også deltagerne fra de enkelte workshops vil bidrage med forestillinger, netværksarrangementer og diskussion. De unge præsenterer deres arbejde og resultater for både unge og ældre/gamle og inviterer de besøgende til at medvirke i aktiviteter i relation til de respektive kunstgenrer. På den måde bliver ungeprojektets enkelte elementer fremhævet foran et stort publikum.

Det komplette program 2020 for unge kan findes her.