Vores vision

Vi tilfører frisk og ny energi til regionen og udvikler med udgangspunkt i universelle menneskelige værdisæt regionale, grænseoverskridende projekter, som har en kulturel effekt.

NBC har en langsigtet mission. Company’et har planer om flere nye programmer i regionen hvert år og ønsker at samarbejde med andre NoBorders-organisationer.

Desuden tilstræber NBC at skabe den særlige forbindelse mellem professionel kunst og community art, som gør, at borgerne inddrages på en interaktiv måde.

Ved at samle forskellige samfundsmæssige, kirkelige og statslige grupper i én platform, som alle er fælles om, ønsker vi at skabe synergieffekter, virke inspirerende og tilskynde til partssamarbejde.

NBC er vor ART at (efter)leve de forandringer på, som vi gerne vil se ske i verden.